Kotkaniemen museo, Luumäki

Museon restaurointitöiden yhteydessä löytyneen maalatun parkettijäljitemän rekonstruktio.